• This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #10101
  Chatchai C.
  Keymaster

  CMMU Share & Learn Episode 13
  สรุปงานวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
  ตอนที่ 3 (การทำความเข้าใจความสมานฉันท์ และความคิดต่างของสังคมไทย)
  โดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สรุปสาระสำคัญโดย ฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
  คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าชม

  • This topic was modified 2 weeks, 6 days ago by Chatchai C..
  • This topic was modified 2 weeks, 6 days ago by Chatchai C..
  • This topic was modified 1 week, 5 days ago by Chatchai C..
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic. Login here

Skip to toolbar