Knowledge @ CMMU

Welcome to the knowledge depository of CMMU
02Dec, 2023

Class การตลาด (Ep.10) ค้าปลีกและพฤติกรรมนักช้อปไต้หวัน (ผศ.ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร)

คลาสการตลาด ที่นี่ CMMU ใน EP.10 CMMU ขอเปิดคลาสการตลาด มาชวนคุยประเด็นค้าปลีกและพฤติกรรมนักช้อปไต้หวัน พร้อมเจาะลึกการดูงานของนศ.สาขาการตลาด(MK)CMMU ที่7-Eleven X และ Themed Stores … มาลองฟังกันดูว่า ค้าปลีกไต้หวันแข่งขันกันอย่างไรในสมรภูมิเดือด 💥 👨🏻‍🏫 เปิดคลาสโดย: ผศ.ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการและหัวหน้าสาขาการตลาด ⭐️ ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงผู้สนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในคลาสนี้ เปิดคลาส 🗓️ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 🕕 เวลา 13.00 -14.00 น.

25Nov, 2023

Class การตลาด (Ep. 9) ถอดรหัสกลยุทธ์การตลาด 4P-4C-4A จากปาฐกถา ศ. ฟิลลิป คอตเลอร์ (โดย ผศ.ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร)

คลาสการตลาด ที่นี่ CMMU ใน EP.09 🧡 CMMU ขอเปิดคลาสการตลาดชวนคุยประเด็นถอดรหัส “กลยุทธ์การตลาด 4P – 4C – 4A” ที่ ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ ได้กล่าวถึงในปาฐกถา “A Lifetime of Marketing Wisdom Through the Winds of Change” … มาลองทบทวนกันดูว่าเรารู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดเหล่านี้ดีแค่ไหน 👨🏻‍🏫 เปิดคลาสโดย: ผศ.ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร ผู้ช่วยคณบดีงานวิชาการและหัวหน้าสาขาการตลาด 🗓️ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน …

13Nov, 2023

CMMU Share and Learn (Episode 49) ถึงเวลาต้องให้ ESG เข้ามาอยู่ในชีวิต (ตอนที่ 2/ ตอนจบ)

CMMU Share and Learn (Episode 49) ถึงเวลาต้องให้ ESG เข้ามาอยู่ในชีวิต (ตอนที่ 2/ ตอนจบ) จาก Blockdit ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

13Nov, 2023

CMMU Share and Learn (Episode 48) ถึงเวลาต้องให้ ESG เข้ามาอยู่ในชีวิต (ตอนที่ 1)

CMMU Share and Learn (Episode 48) ถึงเวลาต้องให้ ESG เข้ามาอยู่ในชีวิต (ตอนที่ 1) จาก Blockdit ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

01Dec, 2023

@CMMU (Ep.67) 01 December 2023

สารจากคณบดี MESSAGE from the DEAN วันนี้อาจารย์แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของวิทยาลัยการจัดการของเรา การรับรองคุณภาพเป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ เป็นกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร มาตรฐานการรับรองการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจที่เด่นๆมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง แห่งแรกคือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) AACSB ซึ่ง CMMU ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี 2019 แห่งที่สองคือ EQUIS (European Quality Improvement System) ที่ดำเนินการโดย European Foundation for Management Development …

24Nov, 2023

CMMU Management Talks: The CEO Perspective: Asian Start-ups Case Studies (Risk Mitigation and Sustainability Management in VUCA World)

How will start-ups navigate this VUCA world with international political tensions, inflation, and trade wars? Join us for an insightful talk from industry experts, learn to confidently navigate risks, and discover practical approaches to secure your startup’s success. 🗓️ Date: …

21Nov, 2023

CMMU Management Talks: The Standard Now “เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” อาชีพที่ตลาดต้องการ-ทักษะไหนควรมี

THE STANDARD NOW “เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” อาชีพที่ตลาดต้องการ-ทักษะไหนควรมี กุญแจความสำเร็จโลกยุคใหม่ โลกแห่งการเรียนรู้ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัย เพื่อใช้ต่อยอดในอาชีพแทบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกยุคทุกสมัย ให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบันที่ทิศทางเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว วันนี้เราจะมาเจาะเรื่อง Learn to Earn เรียนรู้อย่างไรให้อยู่รอด อาชีพไหนที่ตลาดต้องการ ทักษะไหนที่ทุกคนควรมี สู่กุญแจความสำเร็จในโลกยุคใหม่ ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้ง 3 ท่าน คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ผศ.ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอภิชาติ ขันธวิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว เจน คอนซัลแทนซ์ จำกัด (QGEN) และบริษัท …

16Nov, 2023

@CMMU (Ep.66) 16 November 2023

สารจากคณบดี Message for the Dean วันนี้อาจารย์อยากมาพูดคุยกันในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร ซึ่งคือการที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ด้านพลังงานและทรัพยากรมีความเข้าใจ และสามารถควบคุม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการให้เกิดความสำเร็จของการประหยัดพลังงาน องค์กรต้องดำเนินการให้เป็นนโยบายหลักของหน่วยงาน ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย กำหนดนโยบายให้ทุกๆฝ่ายได้รับทราบ และมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนมีแบบแผน สืบเนื่องจากเรื่องนี้ cmmu จัดทำประกาศนโยบายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และประกาศมาตราการประหยัดพลังงาน สาธารณูปโภค พ.ศ. 2566 ขณะเดียวกันนั้น เรามีการจัด Training CMMU WAY#1-4 หัวข้อ CMMU GOES GREEN: How to be a net zero business school …

Categories