Knowledge @ CMMU

Welcome to the knowledge depository of CMMU
16Apr, 2024

@CMMU (Ep. 76) 16 April 2024

สารจากคณบดี Message from the Dean วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของพวกเรา ความเชื่อของประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นการแสดงความเคารพ ขอขมาในสิ่งที่กระทำล่วงเกินและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล อีกความเชื่อของประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ ถือเป็นการล้างจิตใจ ล้างสิ่งที่ไม่ดีไหลไปกับน้ำ ขออวยพรให้ OneCMMU ทุกคนมีความสุข สดชื่น เริ่มต้นสิ่งที่ดีอย่างเบิกบาน โชคดีมีสุขทุกคนค่ะ #OneCMMU 💙🧡 April 13th of every year is Songkran Day, or Thai traditional New Year’s Day. For this …

09Apr, 2024

CMMU Share and Learn (Episode 58) Business, Entrepreneurship และ Start Up ต่างกันอย่างไร (ตอนที่2/ตอนจบ)

CMMU Share and Learn (Episode 58) Business, Entrepreneurship และ Start Up ต่างกันอย่างไร (ตอนที่ 2/ตอนจบ) โดย ผศ.ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร มหาวิทยาลัยนเรศวร

19Mar, 2024

CMMU Share and Learn (Episode 57) Business, Entrepreneurship และ Start Up ต่างกันอย่างไร (ตอนที่ 1)

CMMU Share and Learn (Episode 57) Business, Entrepreneurship และ Start Up ต่างกันอย่างไร (ตอนที่ 1) โดย ผศ.ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร มหาวิทยาลัยนเรศวร

01Apr, 2024

@CMMU Ep.75 (01 April 2024)

สารจากคณบดี MESSAGE from the DEAN การสำเร็จการศึกษาถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของชีวิต การสำเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งถือเป็นการเปิดทางในการก้าวไปสู่อีกหนึ่งบทของชีวิต เพราะในความสำเร็จนั้นย่อมเกิดมาจากความขยันหมั่นเพียร อดทน มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ แน่นอนว่าตลอดเวลาหนึ่งปี แปดเดือนที่ผ่านมา เด็กๆ CMMU ได้เรียนรู้ ปรับตัว เพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เตรียมความพร้อมในการออกไปต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆที่จะมาทดสอบเราในอนาคต CMMU ได้จัดงาน Graduation Party ให้กับเด็กๆในวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ในปีนี้เราได้เปลี่ยนรูปแบบจากการไป Exit Trip มาจัดที่โรงแรมในธีม Red Carpet Night #CMGRADPARTY2024 เด็กๆมากันด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจที่ได้มาพบเพื่อน อาจารย์ เห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะ ขอบคุณผู้จัดงาน อาจารย์ที่มาร่วมงาน …

16Mar, 2024

@CMMU Ep.74 (16 March 2024)

สารจากคณบดี Message from the Dean เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เรามีงานปฐมนิเทศน์ นักศึกษาปริญญาโทรุ่น 27A มีนักศึกษาทางภาคไทยและภาคอินเตอร์มากันมากมาย น้ำตาจะไหลเมื่อเห็นเด็กหน้าตาสดใส มาฟังการเริ่มต้นการเดินทางของเขาที่ CMMU อาจารย์ได้แนะนำ 3 P ให้กับเด็กๆเพื่อให้เขานึกถึงในตลอดระยะเวลาที่เราจะมาอยู่ด้วยกัน P แรกคือ Purpose คือความหมายของการดำรงอยู่ของเราแต่ละคนที่มากไปกว่าความสามารถในการหาเลี้ยงตัวเอง เราอยู่เพื่อคนอื่นอย่างไร เราอยู่เพื่อจะทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นบวกกับโลกกับสังคมอย่างไร Purpose ของ CMMU คือการผลิตนักศึกษาที่เป็น Professional and socially responsible manager อยากให้เด็กๆนึกถึง purpose ของตัวเองว่าสามารถมาเชื่อมโยงกับของ CMMU ได้อย่างไรบ้างและถ้าเราสามารถประสานกันได้ …

04Mar, 2024

CMMU Share and Learn (Episode 56) สรุปปาฐกถาพิเศษของ ธปท. เรื่อง Mechanism Design Theory โดย Prof. Eric Maskin, Harvard University

CMMU Share and Learn (Episode 56) สรุปข้อคิดจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Mechanism Design Theory โดย Professor Eric S. Maskin, Department of Economics, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University (นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2007) สรุปโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

01Mar, 2024

@CMMU Ep. 73 (01 Mar 2024)

สารจากคณบดี Message from the DEAN เวลาเราถามคนในที่ทำงานว่า อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทำงานพูดถึงเป็นอันดับต้นๆ สิ่งที่น่าสังเกตคือ หลายคนยังขาดความเข้าใจว่าอะไรคือความหมายของการให้เกียรติและเคารพกันในที่ทำงาน และขณะที่ทำงานร่วมกัน หลายคนลืมการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันไป ในวารสารของ Harvard Business Review ฉบับหนึ่งได้กล่าวถึงการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันในที่ทำงานที่คนทำงานต้องการมี 2 ประเภท หนึ่ง Owed Respect คือการให้เกียรติและการให้ความเคารพต่อสมาชิกทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมที่ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกได้ว่าทุกคนมีคุณค่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาในองค์กร ถือเป็นการให้เกียรติและเคารพขั้นพื้นฐานในความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของคนทำงาน สอง Earned Respect คือ การให้เกียรติและเคารพคนทำงานที่แสดงคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่โดดเด่น มีจุดแข็งและความสามารถเฉพาะตัวที่มีคุณค่าต่อองค์กร

Categories