Knowledge @ CMMU

Welcome to the knowledge depository of CMMU
01Feb, 2023

@CMMU Ep. 47 (1 February 2023)

สารจากคณบดี MESSAGE FROM THE DEAN CMMU มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า C-M-M(odule)-Credit ซึ่งเคยแนะนำสั้นๆไปแล้วใน ep42 วันนี้เลยอยากเล่าเพิ่มเติมให้ชาว OneCMMU มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้น เราพบว่าการเรียนรู้ของผู้คนในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต นึกถึงตัวของเราเอง ในการทำงานบางครั้งมีการติดขัด ต้องการความรู้ ทักษะบางอย่างเพื่อให้การทำงานนั้นบรรลุผลสำเร็จ เราต้องการเรียนรู้ในเรื่องบางเรื่อง ทักษะบางทักษะตอนนี้ เพื่อนำมาใช้กับงานให้ทันท่วงที CMMU สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านการจัดการ การเรียนที่ CMMU นั้นเป็น Practical learning ที่สามารถจะนำความรู้ไปใช้ได้เพราะได้ผ่านการฝึกหัดมาแล้ว โดยมีระยะในเรียนหนึ่งปีแปดเดือน ซึ่งตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า CMMU จึงมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้เหมือนกับการสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น non-degree และได้รับ Certificate เป็นการลงทุนระยะสั้นที่สามารถรวบรวมเครดิตเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นปริญญาโทได้ในภายหลัง แบบที่เรียกว่าการสะสมหน่วยคลังความรู้ …

01Feb, 2023

CMMU KM Monthly Guide No. 19 (กุมภาพันธ์ 2566)

CMMU KM Monthly Guide No. 19 (กุมภาพันธ์ 2566) สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน ปี 2566 ผ่านไปแล้ว 1 เดือน เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ หน่วยKM อยากจะรวบรวมมาให้ทุก ๆ ท่านได้ย้อนไปชมกัน ดังนี้ ติดตามชมกันได้ตาม LINK เลยนะครับ กิจกรรม คลาสการตลาดของช่วง เดือนธันวาคม 2565 ต่อเนื่องมาถึงเดือนมกราคม 2566 มีดังนี้ครับ Marketing Class 02 เทคนิคการวิจัยการตลาด …

16Jan, 2023

@CMMU Ep.46 (16 January 2023)

สารจากคณบดี CMMU ได้รับข่าวดีต้อนรับปีใหม่เมื่อมีการประกาศรางวัล PRME GLOBAL CHAMPION 2023 และ CMMU ของเรานั้นได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน PRME- Global Champions กลุ่มผู้นำด้านการศึกษาในสาขาการจัดการและบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Responsible Management) ของโลก ภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติ โดยเป็นโรงเรียนธุรกิจหนี่งเดียวสัญชาติอาเซียนที่ได้รับรางวัลนี้ โดยมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำทางการเรียน การสอน วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความท้าทายในการบริหารองค์กร การจัดการธุรกิจทั้งในมิติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็นสังคม และ องค์กรแห่งอนาคตด้านความยั่งยืน โดยนอกจากวิทยาลัยการจัดการ จะเป็นเพียงหนึ่งเดียวและแห่งแรกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับรางวัลนี้อีก อาทิ Hanken School of Economics (Finland), Copenhagen Business School (Denmark), …

08Jan, 2023

Disruptive Innovation and Disruptive Marketing ผศ. ดร. บุริม โอทกานนท์ Class การตลาด (Ep.6)

Class การตลาด (Episode 6) 14 มกราคม 2566 Disruptive Innovation and Disruptive Marketing ผศ. ดร. บุริม โอทกานนท์ เทคโนโลยีดิจิทัล กับการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ⚡️ นวัตกรรมทางธุรกิจ ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด สร้างตลาดใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ⚡️ การเพิ่มโอกาสการตลาด ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ⚡️ เทคโนโลยี กับการเชื่อมโยงแบรนด์และผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคยุคใหม่ 👨🏻‍🏫 เปิดคลาสโดย: ผศ. ดร. บุริม โอทกานนท์ รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาการตลาด

07Jan, 2023

ทิศทางกลยุทธ์การตลาดสีเขียวผ่านผลงานวิจัยสารนิพนธ์: Class การตลาด (Ep. 05)

Class การตลาด (Ep.05) ทิศทางกลยุทธ์การตลาดสีเขียว ผ่านผลงานวิจัยสารนิพนธ์ ใน 4 ธุรกิจ ได้แก่ Fast Fashion เครื่องสำอางออแกนิค Green Housing และ รถพลังงานไฟฟ้า (EV Care) โดย ผศ. ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร และ นศ. เสารที่ 7 มกราคม 2566

Categories